Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Školenie k ITMS2014+ modul PRV SR 2014 – 2020

V dňoch 24. – 25. septembra 2018 RA NSRV SR pre Nitriansky kraj spolu s RA NSRV SR pre Bratislavský kraj zrealizovala odborné školenie k problematike ITMS2014+ modul PRV SR 2014 – 2020.

Bližšie informácie prináša Správa z aktivity.