Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Na konferencii k postupom pre MAS v rámci implementácie stratégie CLLD

Zástupcovia RA NSRV SR pre Nitriansky kraj sa v dňoch 22. – 24. októbra 2018 zúčastnili odbornej konferencie zameranej na aktuálne informácie k implementácii stratégií CLLD.

Viac prináša Správa z aktivity.