Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Konferencia „Podporujeme rozvoj vidieka v partnerstve“ (12. 11. 2018 Nitra)

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom zrealizovala odbornú konferenciu zameranú na aktuálne informácie k podpore implementácie stratégií CLLD v programovom období 2014 – 2020 a na problematiku regionálneho značenia. Zúčastnili sa jej zástupcovia MAS, obecných samospráv, akademickej obce, RRA, VÚC Nitrianskeho, Trnavského a Banskobystrického kraja, MPRV SR a NSRV SR a pod.O priebehu konferencie bližšie informuje Správa z aktivity.