Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Zástupca RA NSRV SR pre Nitriansky kraj sa zúčastnil 6. zasadnutia TS pre „smart villages“

Zasadnutie tematickej skupiny sa uskutočnilo 05. 12. 2018 v Bruseli (Belgicko) a jeho cieľom bola výmena informácií k téme podpory inteligentných dedín prostredníctvom politických nástrojov EÚ s dôrazom na LEADER, spoluprácu a digitálne stratégie.

Viac informácií obsahuje Správa z aktivity.