Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Hurá leto 2019 - domadické trhy

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj spoluorganizovala s obcou Domadice kultúrne podujatie „Hurá leto – domadické trhy 2019“, ktoré sa konalo v sobotu (17. 08. 2019) na športovom ihrisku v Domadiciach. Prezentačný priestor mal zabezpečený aj regionálny koordinátor, ktorý počas celého podujatia poskytoval informácie o činnosti Národnej siete rozvoja vidieka SR, výhodách členstva v NSRV SR, aktivitách RA NSRV SR pre Nitriansky kraj a o aktuálnych výzvach Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Záujemcovia o informácie si mohli preštudovať i odborné publikácie a propagačné materiály z oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Bližšie informácie sa dozviete v Správe z realizácie aktivity.