Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Inovatívne finančné nástroje v pôdohospodárstve

Dňa 18. júna 2019 (utorok) zrealizovala Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj workshop zameraný na tému využitia inovatívnych finančných nástrojov v oblasti pôdohospodárstva. Aktivita sa konala v kongresovej miestnosti Wellness & Relax centra v Palárikove. Zúčastnili sa jej poľnohospodári a ďalší odborníci z praxe. Počas diskusie účastníci hovorili o zásadných problémoch vyplývajúcich z financovania pôdohospodárskych aktivít a dospeli k záveru, že sú potrebné predovšetkým finančné nástroje úverového charakteru na obdobie 5 a viac rokov a záručné fondy. Bližšie o podujatí informujeme v Správe z realizácie aktivity.