Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Medzinárodné stretnutie partnerov pracujúcich na princípe LEADER/CLLD z Programu rozvoja vidieka

Dňa 25. júla 2019 (štvrtok) Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj zrealizovala aktivitu národnej a nadnárodnej spolupráce, ktorej cieľom bola výmena informácií so zahraničnými partnermi k problematike Programu rozvoja vidieka s dôrazom na LEADER a CLLD. Medzinárodné stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch Rybárskej bašty Dobys v obci Solčany a zúčastnili sa ho zástupcovia miestnych akčných skupín z Nitrianskeho kraja a miestnych akčných skupín z Českej republiky. Podujatie prinieslo veľa inšpiratívnych myšlienok i konkrétne námety na blízku spoluprácu a sieťovanie. Viac informácií sa dozviete v Správe z realizácie aktivity.