Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

ZEMĚ ŽIVITELKA 2019

V dňoch 25. – 27. 08. 2019 sa zástupca RA NSRV SR pre Nitriansky kraj Ing. Tomáš Kozolka zúčastnil 46. ročníka prestížneho medzinárodného agrosalónu Země živitelka 2019, ktorý mal podtitul „výzvy českého poľnohospodárstva“ (výzvy českého zemědělství). Ponúkol prezentáciu celého poľnohospodárskeho a potravinárskeho sektora, ktorá zahŕňala poľnohospodársku techniku, rastlinnú a živočíšnu výrobu, lesné a vodné hospodárstvo, ekologické poľnohospodárstvo, oblasť rybárstva, poľovníctva i včelárstva atď. Pre najmladších návštevníkov bol pripravený „Detský zemědělský svět“, súčasťou ktorého bol pripravený náučný chodník, detský kútik, živá farma i lesná škola. Počas oboch dní (pondelok – utorok) zástupca nitrianskej antény poskytoval návštevníkom odborné informácie o PRV SR 2014 – 2020, smerovaní NSRV SR, podujatiach organizovaných RA NSRV SR pre Nitriansky kraj, informačno-propagačné materiály i propagačné predmety. Verejnosť sa zaujímala hlavne o vidiecky cestovný ruch v Nitrianskom kraji a úspešne zrealizované projekty súvisiace s obecnou samosprávou napr. rekreačno-relaxačné možnosti, vidiecke podujatia a pod. Viac informácií sa dozviete v Správe z realizácie aktivity.