Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

ODBORNÁ EXKURZIA DO ZAHRANIČIA – ČESKÁ REPUBLIKA/NEMECKO

V dňoch 8. – 11. októbra 2019 zrealizovala RA NSRV SR pre Nitriansky kraj spolu s RA NSRV SR pre Trnavský a Trenčiansky kraj odbornú exkurziu s cieľom prehliadky projektov zameraných na problematiku LEADER, vidiecky cestovný ruch a projekty spolupráce v území MAS Český sever (ČR) a MAS Naturpark Zittauer Gebirge (Nemecko). Za RA NSRV SR pre Nitriansky kraj sa odbornej exkurzie zúčastnil regionálny koordinátor RA NR Ing. Tomáš Kozolka a 15 predstaviteľov z MAS,  z oblasti poľnohospodárstva, cestovného ruchu a obecnej samosprávy z územia Nitrianskeho kraja. Viac informácií sa dozviete v Správe z realizácie aktivity.