Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Konferencia: Súčasné problémy CLLD na Slovensku v intenciách budúcej politiky

Koordinátor Regionálnej antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj sa v dňoch 14. – 15. novembra 2019 zúčastnil medzinárodnej konferencie s názvom „Súčasné problémy CLLD na Slovensku v intenciách budúcej politiky“, ktorú organizovala Národná sieť miestnych akčných skupín SR v spolupráci s Regionálnou anténou NSRV SR pre Trenčiansky kraj, Trenčianskym samosprávnym krajom, Žilinským samosprávnym krajom a Trnavským samosprávnym krajom. Konferencia sa uskutočnila v reprezentačných priestoroch Kursalonu v Trenčianskych Tepliciach.

Podrobnejšie informácie o aktivite nájdete v priloženej Správe z realizácie aktivity.