Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

9. zasadnutie tematickej skupiny pre "Smart villages" - Fínsky príklad podpory inteligentného vidieka"

V dňoch 19.-20.11. 2019 sa zástupca Regionálnej antény NSRV SR pre Nitriansky kraj ako riadny člen zúčastnil 9. zasadnutia tematickej skupiny pre ,,smart villages´´, kde hlavnou témou bol ,,Fínsky príklad podpory inteligentného vidieka´´. Toto medzinárodné podujatie zorganizovala Európska sieť pre rozvoj vidieka s cieľom výmeny informácií k problematike podpory inteligentných dedín v kontexte politických nástrojov EÚ a s dôrazom na spoluprácu.

Základom bolo pochopenie existujúceho politického prostredia na podporu vidieckych komunít vo Fínsku, výzvy a príležitosti, ktorým v súčasnosti čelia a preskúmanie aspektov, ktoré podporujú stratégie inteligentných dedín v iných členských štátoch. Stretnutia sa zúčastnilo približne 40 zástupcov z členských krajín EÚ ako aj predstavitelia Európskej komisie, Contact Point-u ENRD, DG AGRI a pod. Viac sa dočítate v Správe z realizácie aktivity.