Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

„Príručka pre prijímateľa LEADER – aktualizácia 1.2“ - informačný seminár

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj v spolupráci s trnavskou anténou zrealizovala dňa 11. 12. 2019 jednodňový informačný seminár s cieľom poskytnúť podrobné informácie k aktualizovanej verzii Príručky pre prijímateľa NFP pre opatrenie 19 PRV SR 2014 – 2020 a inštrukcie k práci v neverejnej časti ITMS2014+ v rámci modulu PRV SR 2014 – 2020.   Seminár sa uskutočnil v miestnosti A2 na Agroinštitúte v Nitre za účasti 14 MAS v rámci Nitrianskeho kraja. Viac informácií sa dozviete zo Správy z realizácie aktivity.