Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

10. zasadnutie tematickej skupiny pre „smart villages“ – Inteligentné dediny a obnoviteľné zdroje energie

Dňa 22. 01. 2020 sa zástupca Regionálnej antény NSRV SR pre Nitriansky kraj zúčastnil 10. zasadnutia tematickej skupiny pre „smart villages“, ktorého hlavnou témou bola „tvorba rozvojovej politiky podporujúcej inteligentné dediny a vytváranie energetických komunít“. Toto medzinárodné podujatie zorganizovala Európska sieť pre rozvoj vidieka s cieľom výmeny informácií tvorcov národných rozvojových politík pre programové obdobie 2021+ k problematike podpory inteligentných dedín a energetických komunít v kontexte politických nástrojov EÚ a s dôrazom na budúcu spoločnú poľnohospodársku politiku. Zasadnutia sa zúčastnilo viac ako 40 zástupcov z 19 členských krajín EÚ a predstaviteľov Európskej komisie, Contact Point-u ENRD, ELARDU-u, DG AGRI, DG Regio, DG Connect, Európskeho parlamentu a pod. Viac informácií je dostupných v Správe z realizácie aktivity.