Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Výstava Agrokomplex 2016

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj sa zúčastnila 43. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2016, ktorá sa uskutočnila v dňoch 18. – 21.08.2016 na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

O priebehu informujeme v Správe z realizácie aktivity .